Zástup MUDr. Chromcová, náměstí TGM 133, tel.318822070