Zástup. MUDr. Chromcová, náměstí TGM 133, tel.: 318822070