Testovat budeme od 28.12.2020 a to po předchozím objednání, maximální kapacita 10 odběrů za den.
Negativní výsledek testu znamená, že v době provedení testu s vysokou pravděpodobností nejste infekční. Dle MZ a pro účely návštěvy pobytových zařízení pro seniory je informace platná po dobu 48 hodin, spolehlivě ale vypovídá pouze o situaci v den testu. O něco přesnější informaci poskytne RT-PCR (je pozitivní časněji ve fázi před vypuknutím příznaků onemocnění a pozitivita je také déle zachytitelná).
Preventivní RT-PCR zdravotní pojišťovny bez zdravotní indikace t.č. nehradí, jako samoplátci jej i bez žádanky můžete absolvovat v odběrových místech – nejlépe po předchozím objednání tak, abyste pobytem v odběrovém místě riziko své infekce naopak nezvýšili.
Jistotu Vám ale žádný test nepřinese, a proto prosím dbejte především na to, abyste na případné návštěvy osob z rizikové populace byli bez jakýchkoliv příznaků infekce (rýma, kašel, teplota, bolest v krku, průjem, bolest kloubů a svalů, bolest hlavy, extrémní únava), buďte vybaveni ochranou nosu a úst, nejlépe respirátorem FFP2 a dezinfikujte si ruce. Na totéž dbejte i u Vašich dětí.
Riziko infekce snížíte i pravidelným větráním, vyhnutím se oslav a akcí s účastí více osob, zejména spojených s konzumací jídel a nápojů v týdnu před plánovanou návštěvou.
Nižší citlivost antigenních testů lze vyvážit jejich opakováním, zdravotní pojišťovny hradí v termínu 18.12. 2020 až 15.1. 2021 jednou za 5 dní.