Potvrzení, či posudek na žádost pacienta, jiná služba. Částka Poznámka.
Řidičský průkaz (nově či po odebrání) 500,- Kč  
Prodloužení řidičského průkazu nad 65 let, rozšíření 200,- Kč  
Zbrojní průkaz (vč. potvrzení) 500,- Kč  
Lázeňská léčba – samoplátce (vyplňení tiskopisu) 200,- Kč  
Pracovně-lékařská prohlídka do zaměstnání (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní)
Pouze s řádně vyplněným formulářem a výpisem s dokumentace od registrujícího praktického lékaře
od 500,- Kč Dle kategorií I.-III.
Vyšetření pro soudy a pracovní úřady 200,- Kč  
Potvrzení pro úřad práce 100,- Kč  
Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství 200,- Kč  
Vyšetření pro sportovní účely 150,- Kč  
Vyplnění pojistky (úraz, bolestné) od 200,- Kč dle náročnosti
Způsobilost ke studiu 100,- Kč  
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná, či hrazená očkování 150,- Kč  
Očkování proti chřipce na vlastní žádost pod 65 let Vaxigrip, 350,- Kč (nad 65 let a mladším chronicky nemocným hradí pojišťovna)
Vaxigrip Tetra 450,- Kč (nad 65 let a mladším chronicky nemocným hradí pojišťovna)
Očkování proti pneumokokům vakcínou Prevenar 13 pod 65 let a bez indikace z jiného důvodu 1600,- Kč  
Vyšetření okultního krvácení s interpretací výsledku na vlastní žádost pacienta pod 50 let a mimo pravidelné intervaly 200,- Kč (nad 50 let hradí pojišťovna)
Výpis z dokumentace na žádost pacienta 300,- Kč na počkání
200,- Kč do týdne
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské zprávy pro administrační účely (zprávy pro úřady sociálního zabezpečení, soudy, pojišťovny, lázně a pod.) 400,- Kč na počkání
200,- Kč do 3. dne
zdarma do 14 dnů
Kopírování dokumentů 5,- Kč za stránku
Vystavení náhradního hlášení (ztráta průkazu pracovní neschopnosti) 200,- Kč  
Komplexní vyšetření lékařem (samoplátci) 500,- Kč  
Cílené vyšetření lékařem (samoplátci) 200,-  
Tejping (lepení elastické pásky na bolestivá místa) 100 – 200,- Kč dle rozsahu