Preventivní prohlídka

Na preventivní prohlídku  má nárok každý pacient  1x za 2 roky.  Náplň se však mění v závislosti na věku pacienta .

Vždy je obsahem preventivní prohlídky doplnění anamnézy se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika.  Bude nás zajímat hlavně výskyt kardiovaskulárních onemocnění, hypertenze, diabetu, poruchy metabolismu tuků a nádorových onemocnění v rodině. Také výskyt  alergií, závislostí (alkohol, tabák, drogy…)

Dále sociální stav,  zázemí, operace, které jste prodělali a s čím se léčíte a které léy berete (to znamená kompletně všechny léky, ne jen ty co Vám píšeme my)
Buďte na toto prosím připraveni  a případně si přineste sepsaný seznam  užívaných  léků.

Provedeme kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění váhy a výšky a orientační vyšetření zraku a sluchu.
Zkontrolujeme Vaše  očkování.

U žen od 45 let věku se zeptáme, jestli jste byli na mamografickém vyšetření  v posledních   dvou letech, jestli chodíte na pravidelné gynekologické kontroly každý rok.  Případně Vám vydáme žádanku.

U  osob nad 50 let pak má zajistíme stanovení okultního krvácení ve stolici (každé dva roky), ev. ve věku nad 55 let provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let.

Na vyšetření EKG má pacient v rámci všeobecné preventivní prohlídky u praktického lékaře nárok ve 40 letech a pak každé 4 roky. Tak to stanoví vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 70/2012 Sb.

Při preventivní prohlídce má ale lékař zkontrolovat a zhodnotit výsledky vyhláškou předepsaných vyšetření, a pokud nebyla v předepsaných termínech provedena, má tato vyšetření zajistit.

Jedná se  o  vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, a triacylglycerolů (při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče praktického lékaře pro děti a dorost v  19  letech a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku)a vyšetření glykemie (rovněž při první všeobecné preventivní prohlídce, poté ve 30 letech a pak od 40 let věku ve dvouletých intervalech).

To znamená, že např. u pacienta nad 40 let, který je dispenzarizován a pravidelně vyšetřován jako diabetik, není nutné dělat vyšetření glykémie při každé preventivní prohlídce u praktického lékaře.

Novinkou zařazenou do preventivních prohlídek od října 2016 je vyšetření týkající se funkce ledvin (laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace). Má se provádět ve čtyřletých intervalech u pacientů od 50 let věku, kteří trpí diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi.

Jiná vyšetření nejsou součástí preventivní prohlídky.