PACIENTI S AKUTNÍMI RESPIRAČNÍMI POTÍŽEMI – PO PŘEDCHOZÍM TELEFONICKÉM KONTAKTU   BUDETE OBJEDNÁNI  NA KONKRÉTNÍ  ČAS, VŽDY POSLEDNÍCH  30-60 MINUT Z ORDINAČNÍCH HODIN
Cílem je, aby jste se v čekárně nepotkali s chronicky nemocnými pacienty  a případně je nenakazili

Přestože koronavirová pandemie pominula, pro chronicky nemocné pacienty bude vždy platit nebezpečí horších průběhů u infekčních onemocnění,  proto  prosíme všechny pacienty   s příznaky  jako  je teplota ,kašel , dušnost, bolesti svalů  a kloubů, průjem nebo  zvracení , aby nevcházeli do čekárny bez  předchozí telefonické konzultace – může se stát, že jsme ještě nestačili ošetřit všechny před vámi příchozí pacienty, někteří totiž stále nerespektují nutnost se předem objednat.

Pokud  se napoprvé nedovoláte, je to  tím, že  buď už s někým  voláme, nebo máme plné ruce práce.  Zkuste to prosím později.

 OBJEDNÁVÁME KAŽDÝ DEN – NA CELOU ORDINAČNÍ DOBU, KROMĚ POSLEDNÍCH 30-60 MINUT

– především chronicky nemocné, kteří potřebují prohlídku lékařem

-preventivní prohlídky

– plánované předoperační vyšetření

-dispenzární prohlídky

-očkování

– pracovně-lékařská péče…
cílem je co možná maximálně zkrátit dobu strávenou v čekárně
– čas na který jste objednaní je orientační, někteří pacienti vyžadují více času, než který je jim po předběžném objednání vyhrazen, proto prosím při objednání sdělte sestře vše, co od nás potřebujete, jen tak jsme schopni Vás efektivně objednávat tak, aby co nejméně docházelo k časovým prodlevám.

RECEPTY

Pokud berete trvale stejné léky a potřebujete pouze vystavit recept, kontaktujte nás telefonem nebo přes portál –  Sestra Emmy –  a  my vám jej do druhého dne vystavíme.