Organizační řád ordinace

 

 7:30-9:00 – AKUTNÍ PACIENTI – BEZ OBJEDNÁNÍ

míněno pacienti s akutně vzniklými potížemi, ať už jsou jakékoliv – teplotami, záněty, bolestmi, dušností…
cílem je, aby se tito nemíchali mezi chronicky nemocné pacienty a případně je nenakazili (třeba chřipkou)
V této době můžete přijít, pokud potřebujete něco rychle vyřídit a objednací doba je pro Vás moc dlouhá (předopearační vyšetření a podobně)

9:00 – AŽ DO KONCE PRACOVNÍ DOBY – MOŽNOST OBJEDNÁNÍ KAŽDÝ DEN (PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ)

především chronicky nemocní, kteří potřebují prohlídku lékařem, preventivní prohlídky, plánované předoperační vyšetření, pracovně-lékařská péče…
cílem je co možná maximálně zkrátit dobu strávenou v čekárně
čas na který jste objednaní je orientační, někteří pacienti vyžadují více času, než který je jim po předběžném objednání vyhrazen. Kromě objednaných pacientů přijmeme i neobjednané.

POKUD VÁM NENÍ DOBŘE, OKAMŽITĚ TO OZNAMTE SESTŘE, NEHLEDĚ NA POŘADÍ !!!