Ve dnech 2.4. -.5.4. 2024 má naše ordinace dovolenou.

Zástup v akutních případech MUDr. Bilinová, Růžová 322, tel.: 318 822 257